Stadsvandring/Teater med Sven Norberg

Stadsvandring

- Ryssarna anfaller år

  1719!

Hot mot Stockholm

Baggensstäket år 1719. Överste von Dahlheim har några månader på sig att ordna försvaret av Stäketkanalen för att förhindra framträngande mot Stockholm. Tiden är knapp ...

Vi samlas vid ingången till Saltsjöbadens kyrkogård vid Baggensstäkets kanal och jag kommer att berätta en om en dag i augusti 1719 då Stockholms öde hängde på en skör tråd.

Jag börjar med Sveriges utrikespolitiska läge efter Karl XII död 1718. Läget är utsatt och våra fiender vill ta hämnd. Sverige är försvagat. Stormaktsväldet är på fall.

Försvarsställningar anordnas

Foersvarsplan-Baggensstaeket.jpgDärefter börjar slagfältsvandringen. Det är augusti 1719 och överste Dahlheim håller på med förberedelser i Baggensstäket för att hindra ryssarnas eventuella anfall sjövägen mot Stockholm.

Östgöta tremännings-regemente bygger försvarsställningar och förbereder sänkning av stenfyllda skutor i Stäkets kanal.

Bilden visar försvarsplanen från 1719 (beskuren) med försänkningar och de fyra galärernas möjliga eldgivning inritade.

Galärförband ansluter

Några svenska galärer, som är kommenderade från försvarsställningen vid Vaxholms fästning, har grupperats i anslutning till kanalen för att kunna avge kanoneld mot ryssarnas eventuella framryckning mot skansarna och genom kanalen.

Vi går runt i försvarsterrängen och ser på resterna av försvarsansträngningarna och "följer" överste Dahlheims försvarsplan.

Landstigning

Ryssarna landstiger vid Boo och på Skogsöhalvön och avancerar mot Stäkets kanal och de svenska försvarsställningarna! Von Dahlheims Tremänningar får erforderlig förvarning genom egna observationsposter vid Baggensfjärden. Förbanden försvarar inloppet tappert i den kommande striden.

Det blir en kraftig batalj! Ryssarna är många men försvarsförberedelserna är omfattande och goda. Om ryssarna skulle bryta igenom ligger vägen mot Stockholm öppen!

Reserven - Södermanlands Regemente - anländer efter ilmarsch och sätts in i striden i sista stund!

Stridens förlopp

Jag berättar om stridens förlopp och vi går i terrängen där striden stod som hetast för ca 280 år sedan!

Välkommen att delta

Välkommen att på ort och ställe följa ett slag där Stockholms öde vägde på en skör tråd. Några ekar från den tiden finns kvar vid Stäket. Knotiga, gamla och fårade. Tänk om de kunde ...

Jag berättar - Du fantiserar och upplever.

Sidans topp >>

Balzar von Dahlheim - slagets segerherre

Baltzar vom Dahlheim, en legoknekt från Sachsen som avancerat till överste i karolinska förband, utses att föra befäl vid 

Baggensstäket.

25-staeket-adelsskoeld.jpgKrigshjälten från Baggensstäket har två minnesstenar är resta efter sig  och, han har tilldelas Svärdsorden.

Han dör 1756, hela 87 år gammal, men bortglömd och utfattig. Ett innehållsrikt liv som borde fått ett bättre slut.

Läs om hans händelserika liv i följande sammandrag. Bilden visar adelsskölden som hänger i Riddarhuset.

Läs mer om Balzar von Dahlheim..

Vattenleden till Stockholm. Om denna kanal stod slaget vid Stäket 1719.

72-staeket-kanon.jpg

70-staeket-sten.jpg

Monument och kanoner minner om ansträngningarna.

Om inte striden varit framgångsrik för de svenske männen hade säkert Stockholm rönt samma öde som Norrköping, Nyköping, Södertälje och Norrtälje - ryssarna brände ner stora delar av de städerna.

I Stockholm låg paniken nära, men staden  klarade sig efter en framgångsrik strid vid Baggensstäket.

Håll utkik på Tider under menyn då det är allmän slagfältsvandring vid Baggensstäket.

Föredrag

Stadsvandringen kan också göras inomhus. Se fina bilder och lyssna på en trevlig guide!

Ett uppskattat avbrott i konferensen eller en trevlig kvällsaktivitet för föreningen.

Sven Norberg:
- Kontakta mig gärna  

  på tel 070 - 571 9532

Sven-Norberg-Stadsvandringar.jpg