Stadsvandring/Teater med Sven Norberg

Teatermonologen

Christopher Polhem - mina uppfinningar och mitt liv

Tekniskt intresse

Christopher Polhem föds 1661 på Gotland. Han lever under enkla förhållanden och får gå den hårda skolan och klara sig själv tidigt.

Christopher-Polhem.jpgChristopher har ett brinnande intresse och en extraordinär förståelse för teknik - hur allt fungerar och hur man kan göra för att det ska fungera bättre.

Han upptäcks av kyrkoherden i Sorunda på Södertörn och lotsas av honom till Uppsala Universitet.

Kyrkoherden föreslår universitetsledningen att om Polhem lovar att laga det uråldriga uret i Uppsala domkyrka så ska han bli antagen som student vid Universitetet.

Polhem lagar uret parallellt med studierna och utexamineras tre år senare med strålande betyg.

Modell av gruvmaskin

Polhem konstruerar en ny metod att bringa upp malm ur gruvor. Han bygger en modell av sin idé till uppfordringsmaskin och får möjlighet att via Bergskollegium att visa modellen för kung Karl XI.

20140130_145208-2.jpgKungen blir mäkta imponerad och ser potentialen hos Polhem.  - "Denne man kan göra mycket gott för Sverige" säger kungen. Karl XI belönar Polhem med livstids lön om 500 daler silvermynt per år livet ut.

Utlandsresa

Christopher Polhem får också ett stipendiee och åker på 1680-talet på en studieresa till Tyskland, Holland, England och Frankrike.

Polhems-resa.jpgHan möter konstruktörer och ser tekniska maskiner. Han ser samtidigt att de tekniska lösningarna kan göras bättre.

Christopher Polheim förstår framför allt vattenkraftens betydelse och förstår också hur vatten-kraften via skovelhjul och stånggångar kan överföras på längre avstånd.

Två idéer föds

Då Christopher Polhem kommer hem från sin utlandsstudieresa har han två idéer som kommer att besjäla honom under hela livet.

1. "Jag ska anordna och leda en högre utbildning i

    mekanik".

2. "Jag vill leda Sverige in på industrialiseringens

     bana"

Polhem noterar att på universitetet sker utbildning främst i teologi och latin. Utbildning i högre förståelse för mekanik finns inte. Detta är en förutsättning för att styra Sverige in mot ett industrialiserat samhälle, anser Polhem.

Christopher Polhem föreslår att en mekanisk utbildning startar för att ge unga duktiga ynglingar utbildning i mekanik och handel. Polhem får statligt stöd och grundar Laboratorium Mechanicum. Detta är den första egentliga tekniska/mekaniska utbildning i Sverige.

Då Polhem som ung har stora svårigheter med latin beslutar han att all undervisning ska ske på svenska!

Sidans topp >>

Laboratorium Mechanicum

Polhem "konstruerar" ett mekaniskt alfabet för att ta fram de mekaniska funktionernas enskilda delar.

Varje elev måste bygga ett sådant alfabet i trä för att få full förståelse för grunfläggande mekaniska principer. Eleverna ska sedan utifrån de enskilda modellerna - bokstäverna i alfabetet - sätta ihop fler mekaniska funktioner att samverka i en maskin.

I det mekaniska alfabetet finns fem övergripande "vokaler":

Modell.jpg

-  hävstången,

-  hjulet,

-  blocket,

-  skruven och

-  kilen.

- "Så nödvändigt som det är för en boksint att kunna promt hava i minnet alla ord som fordras till en menings och skrifts komponerande, även så nödvändigt är det för en mekanus att hava alla simpla rörelser bekant och promt i minnet".

Christopher Polhem startar och driver en verkstadsindustri som förebild för andra nysatsningar - Stjärnsund i Dalarna.

Han börjar tillverka bruksföremål som ska underlätta vardagen för vanligt folk, skapa arbeten till en fattig befolkning samt inleda utvecklingen av Sverige till ett industriland.

Tillverkning utförs av bl a väggur, polhemslås, tallrikar, bestick, och allehanda bruksmaskiner i jordbruk och för industri. Det finns ingen motsvarighet till en sådan tillverkning vid den tidpunkten - Polhem drev en dåtidens IKEA.

20140130_144615-2.jpgFolk tror tyvärr inte på idén med industriell tillverkning. Få köper. Maskiner ersätter ju mänskligt arbete och en av effekterna blir arbetslöshet.

Sverige är dessutom i början av 1700-talet mitt i ett krig mor Ryssland med bl a Karl XII:s nederlag i Poltava 1709. Fattigdomen är svår i landet.

Christopher Polhem anlitas ofta av Bergskollegium att tillverka stora anläggningar åt gruvnäringen.

Hans sista stora konstruktion är Slussen i Stockholm. Den första slussningen genomfördes i juli/augusti 1751. Christopher Polhem är nu 89 år och ser tårögt på det första slussande fartyget. Slussen fungerar! Vilken milstolpe i utvecklingen. Hurra för Polhem!

I slutet av augusti samma år avlider Polhem 89 år gammal.

Han uppmärksammas av två kungar Karl XI och Karl XII, han får livstidslön, han blir adlad och han tilldelas utmärkelsen Nordstjärneorden.

- "Jag är född på fel tid och på fel plats"

säger Christopher Polhem. En man långt före sin tid, en man omvärlden inte förstod att uppskatta till fullo.

Ett inre mantra för Polhem var:

- "En beständig flit gör vana, vana gör lusten och lusten övervinner allt".

Teaterpjäs - monolog

I monologen "Christopher Polhem - mina uppfinningar och mitt liv" berättar Christopher Polhem inlevelsefullt om hur de svåra ungdomsåren danat honom, uppfinningarna, Laboratorium Mechanicum, industrin i Stjärnsund, familjen med frun Maria och barnen, varför folk belv arga på honom och mycket, mycket mer.

Christopher Polhem visar också några enkla modeller i hans mekaniska alfabet och förklarar också modellens betydelse föramför ritningar.

Polhem berättar också om en del böcker han skrivit exempelvis - "Samtal mellan en Svärmoder och en Sonhustru".

Välkommen att kontakta mig för att beställa en teaterföreställning! Jag kommer till Er ...

Christopher-Polhems-testamente.jpg

Vill Du läsa mer på egen hand? 

Boken "Christopher Polhems testamente" av Michael H Lindgren är verkligen läsvärd.

                                      Bild: Läsvärd bok!

Jag kommer till Er ...

Teatermonologen genomförs i era lokaler.

Pjäsen är otroligt underhållande, fängslande och lärorik.

Föreställningen tar ca 1 tim 10 min och spelas i en akt.

Sven Norberg:
- Kontakta mig gärna  

  på tel 070 - 571 9532

Gå till kontakt..