Stadsvandring/Teater med Sven Norberg

Stadsvandring

- Stockholms Slott

Birger Jarl

Vi tänker oss att årtalet är 1250. Vi ser Kastalen, det stora runda försvarstornet, som reser sig i mitten av Birger Jarls borg. Fästningen ligger perfekt grupperad för att utgöra ett försvar av handelsplatserna på Stadsholmen och även utgöra låset för den enda vattenvägen från Saltsjön in till den bördiga Mälardalen.

Gustav Vasa befäster

Vi följer utbyggnaden av borgen och stannar till på Gustav Vasas tid och försöker förstå motivet bakom kungens beslut att omvandla Tre Kronor till ett gigantiskt försvarskomplex.

Borgen blir ett Slott

Under Johan III tid börjar borgen succesivt anpassas till ett vackert palats. 1600-talet och 30-åriga kriget - Sverige intar stormaktsstatus. Huvudstaden Stockholm och dess slott behöver en "uppryckning" för att kunna mäta sig med de finaste städerna i Europa.

Slottets skönhet är självfallet ett mått på de svenska hovets staus. Gustav II Adolf och Drottning Kristina bygger ut Slottet Tre Kronor. Här erfordras utländska duktiga arkitekter och konstnärer.

Ombyggnad och sedan brinner der!

Under Karl XI regeringstid utkämpar Sverige flera försvarskrig mot det revanschsugna Danmark. Slottet är nu slitet, omodernt och illa underhållet. Statskassan orkar dock inte med en totalrenovering. 1690 får till slut Nicodemus Tessin d.y. uppgift att succesivt bygga om Tre Kronor. Norra fasaden står först i tur.

Sju år senare - år 1697 kommer katastrofen. Slottet Tre Kronor brinner! Total ödeläggelse, aska och ruiner! Vem bär ansvaret för att det tilläts brinna. Straffen är hårda!

Kungariket Sverige har inte råd att bygga ett nytt slott eftersom alla ansträngningar koncentreras till Karl XII krig mot Ryssland.

Nikodemus Tessin d.y. bygger

Trettio år efter branden kommer det nya slottsbygget igång på allvar. Ritningar som Nicodemus Tessin d y. utfört används. År 1754 är det inflyttningsfärdigt.

Vi fortsätter vår stadsvandring och går runt och betraktar de fyra fasaderna och ser på fasadernas särart. Den norra strama, Drottningens sida mot Logården, paradsidan mot söder och Kungens sida mot yttre borggården där militärparader äger rum. Vi specialstuderar också statyer och utsmyckningar och försöker se den allegoriska betydelsen.

I en skrift om Nicodemus Tessin d.y. mästerverk Stockholms Slott avges följande expertomdöme

- ”En byggnad uppvuxen ur sin höjd och sammanvuxen med sin omgivning, så har Nicodemus Tessin d.y. fattat och tillämpat den italienska barockens idé om sambandet mellan läge och arkitektur”. Det är det vi ska uppleva tillsammans!

Välkommen till en trevlig utomhusvandring.

Jag berättar - Du upplever och fantiserar!

Sidans topp >>

tre-kronor1.jpg

Slottet Tre Kronor på 1600-talet.

Vy från koret vid Storkyrkan med västra och södra fasaden i blickfånget.

DSC03639.JPG

Idag 350 år senare - västra fasaden till Stockholms Slott. Alla regenter från Gustav Vasa till Karl XI 

finns i medaljonger högst upp under taket.

DSC03627.JPG

På vakt! Slottet är alltid välbevakat.

Vaktavlösning för post nr 4 på Logården.

Vad betyder egentligen Logården?

Föredrag

Stadsvandringen kan också göras inomhus. Se fina bilder och lyssna på en trevlig guide!

Ett uppskattat avbrott i konferensen eller en trevlig kvällsaktivitet för föreningen.

Sven Norberg:
- Kontakta mig gärna  

  på tel 070 - 571 9532

Sven-Norberg-Stadsvandringar.jpg