Stadsvandring/Teater med Sven Norberg

Detta kan Du beställa ...

- Stadsvandringar              - se "Vandringar".

- Föredrag/Kåserier          - inomhusvandring med dator/projektor.

- Historisk översikt            - vid invigning eller annat.

- Praktisk undervisning     - skolor, kurser, konstgrupper, osv.

- Tre teatermonologer      - se "Teaterpjäser".

2007-Rydboholm4-2.jpgPris stadsvandring

Ta kontakt med mig för prisförslag.

Pris teaterföreställning

Tag kontakt med mig för pris.

F-skattesedel och moms

Jag har F-skattsedel, redovisar moms till skatteverket och är registrerad vid Bolagsverket.

Ta kontakt med mig för:

- stadsvandring,

2006-16-Rorsman.jpg- teatermonolog.

Kontakta mig

Mobil         070 - 571 9532,

E-post       info@stadsvandringar.se

Jag återkommer snarast!

Se en lång lista med nöjda kunder

Jag har genomfört stadsvandringar sedan 2003. 

Oj, vad många företag med glada stadsvandrare. 

Se hela listan!

Sidans topp >>