Stadsvandring i Stockholm med Sven Norberg

Detta kan Du beställa ...

- Stadsvandringar              - se "Vandringar"

- Föredrag/Kåserier          - inomhusvandring med dator/projektor

- Historisk översikt            - vid invigning eller annat

- Praktisk undervisning     - skolor, kurser, konstgrupper, osv

- Tre teatermonologer      - teatern kommer till er, se "Teaterpjäser"

2007-Rydboholm4-2.jpgPris stadsvandring

Ta kontakt med mig för prisförslag.

Pris teaterföreställning

Tag kontakt med mig för pris.

Hela landet!

F-skattesedel och moms

Jag har F-skattsedel, redovisar moms till skatteverket och är registrerad vid Bolagsverket.

Ta kontakt med mig:

- stadsvandring,

2006-16-Rorsman.jpg- teatermonolog.

Kontakt

- 070 - 571 9532,

- info@stadsvandringar.se

- fyll i formuläret nedan och "Skicka"

Formulär

Dina frågor, synpunkter eller beställning av stadsvandring, föredrag, teaterpjäs eller annat. Jag återkommer snarast!Ditt namn och telnr eller e-postadress

Se en lång lista med nöjda kunder

Jag har genomfört stadsvandringar sedan 2003. 

Oj, vad många företag med glada stadsvandrare.  Se hela listan!

Sidans topp >>