Stadsvandring/Teater med Sven Norberg

Hjälten vid Stäket

- Balzar von Dahlheim

Ungdomsår

Detta är en kort översikt av "öfversten vid Fortification" Balzar von Dahlheims liv. En livshistoria som präglas av en otrolig dramatik, stor pliktuppfyllelse och mot slutet otack och hårda umbäranden.

Balzar Tahlheim (som är hans ursprungliga namn) föddes i Sachsen 1669. Hans farfar och far deltog i 30-åriga kriget i 1600-talets Europa. Farfadern, Balzar von Tahlheim, dog i Lutzen 1632 samma dag som den svenske kungen Gustav II Adolf föll på slagfältet. Fadern, Georg von Thalheim nådde kaptens grad och sadlade om efter freden i Westfahlen 1648 och blev Holzfurst i Radeburg, Meissen i Sachsen.

Balzar von Tahlheim slutade skolan vid 14 års ålder och tog tjänst i legoarmé och deltog i Wiens belägring och senare i Wilhelm av Oraniens fälttåg mot England.

Till svenska arméer

Balzar von Tahlheim sökte sig sedan till svenska regementen eftersom dessa stod högt i kurs i dåtidens Europa. Både hans farfar och far hade ju stridit i svenska arméer. Då Karl XII efter slaget vid Narva år 1700 drog med sin armé mot Polen för att söka avgörande slag, utmärkte sig Balzar von Tahlheim som en utmärkt ingenjör- och fortifikationsofficer men även guideofficer. Han genomförde ofta rekognoseringar, brobyggnationer, kartritning samt byggde mindre försvarsverk. Han deltog också i rekognosering och anvisande och förberedde regementenas fältförläggningar. Inte sällan deltog han vid stridande enheter då främst vid kavalleriförband.

Poltava och Bender

Vid slaget vid Poltava 1709 sårades Balzar von Tahlheim, men lyckades ändå ta sig med kungen till Bender och tillbringade över fyra år där. Han skickades ut av Karl XII till bl a Syrien och Palestina för att studera och dokumentera fortifikatoriska anordningar. Han deltog också som stridande officer vid ett turkiskt kavalleriförband i drabbningar mot ryssar.

År 1711 blev Balzar von Thalheim adlad och antog namnet von Dahlheim, släkt nr 1449 i Riddarhuset. Hans sköld hänger där i prydlig ordning tillsammans med alla övriga sköldar.

Karl XII lämnar till slut Turkiet och Bender. Efter en lång, snabb och hård ritt genom Europa tillsammans med den svenska Benderkontingenten kommer Balzar von Dahlheim till Stralsund vid södra Östersjö-stranden.

Strider utbryter vid fästningen i Stralsund. Balzar von Dahlheim deltar i bataljen. Balzar von Dahlheim utnämns till överste av Karl XII. Fästningen faller till slut efter belägring och hård strid.

Balzar von Dahlheim blir i striderna svårt skadad i tunga, hals och käke. Karl XII lyckas i sista stund ta sig till Sverige. Balzar von Dahlheim däremot tas till fånga och sitter över två år i fångenskap i Berlin. Alla privata besparingar lägger han på operation och att återställa kroppen efter skadan han ådrog sig i slutstriden vid Stralsund.

Fälttåget mot Norge

Balzar von Dahlheim släpps fri våren 1718 och anmäler sig för Karl XII som skall genomföra sitt andra fälttåg mot Norge. Balzar von Dahlheim utses till generalkvartermästare i Bohusarmén.

Han står också i ledningen för dragning av galärer landvägen från Strömstad till det inre av Idefjorden. Två regementen ställs till förfogande. En minnessten restes 1922 över insatsen.

Den svenska flottan från anfallsläge i Idfjordens inre, överakskar och slår den Dansk-Norska flottan som ligger på vakt vid fjordmynningen.

Karl XII blir skjuten i fälttågets inledningsskede och avlider. Kriget avslutas och fred nås med Danmark och Polen. Hårda fredsförhandlingar pågår med Ryssland.

Slutstriden

Balzar von Dahlheim placeras i Stockholmsarméns fältstat. Ryssarna kommer sommaren 1719 med en stor galärflotta och härjar utefter den svenska kustzonen. Balzar von Dahlheim utses att försvara Baggensstäkets kanal mot ev framträngande ryssar.

13 augusti 1719 tränger en galärflotta fram mot Baggensstäkets kanal. Balzar von Dahlheim håller stånd med underlägsna styrkor. Södermanlands Regemente sätts in i sista stund och bryter anfallskraften hos ryssarna.

Arvprinsen, senare kung Fredrik I, ser slaget på plats i Stäket och lovar Balzar von Dahlheim riklig belöning efter en oerhört tapper och framgångsrik strid med att hålla ryssarna stången.

Giftemål med förhinder

Balzar von Dahlheim avser att gifta sig med Christina Bergemarck som går i väntans tider. Strax före giftemålet 1721 får Balzar von Dahlheim besked att hans tidigare fru, som han inte haft kontakt med på många år och som inte lämnat Preussen, lever. Den blivande makan flyr Stockholm och föder sonen Fredrik von Dahlheim i Köping.

Balzar vom Dahlheim ges avsked

Balzar von Dahlheim får avsked nyåret 1722 med en dålig pension. Ett kronohemman i Stångberga i Vallentuna härad norr om Stockholm skall garantera pensionen. Utbetalningarna är otillräckliga och uteblir ibland helt.

År 1723 förvärvar så Balzar von Dahlheim kronohemmanet Stångberga, som ligger en knapp mil norr om Åkersberga i 

Roslagen, och bosätter sig där tillsammans med sin piga och sin dräng. Den framgångsrika översten odlar nu sin egen brödföda och han går tyvärr en svår och knaper framtid till mötes.

Balzar von Dahlheim söker flera tjänster bl a kommendant på fästningarna på Marstrand och Dalarö. I kolumnen bredvid syns sista sidan på ansökan år 1733 som kommendant på Dalarö fästning. Ovanför sin namnteckning skriver han "aldraunderdånigst och troplihtigste tienare och undersåthe".

Han söker också, utan framgång, landshövdingeposten i Södermanland.

Slutligen påminner han kung Fredrik I om löftet om den rikliga belöningen efter den framgångsrika striden vid Baggensstäket 1719. Till sin stora besvikelse inser Balzar von Dahlheim slutligen att kungen ställer sig kallsinnig till givna löften.

Balzar fortsätter genom åren sina inlagor till Kungen men får endast småpengar som svar på sina skrivelser. Någon lämplig tjänt inom statens förvaltning får han också vänta förgäves på.

Slutet nalkas

År 1748 uppmärksammas Balzar von Dahlheims bravader och han tilldelas Svärdsorden 79 år gammal som en av de första mottagarna. Staten löser sitt samvete! Han kan tyvärr inte bära sin utmärkelse eftersom han pantsatt sin finaste rock!

År 1756 dör Balzar von Dahlheim på Stångberga och ges en enkel begravningsakt i Riddarholmskyrkan. Tyvärr har hans grav inte kunna hittas.

Minnet av Balzar von Dahlheim

I början på 1900-talet reses en minnessten över bl a Balzar von Dahlheims insatser vid Baggensstäket år 1719. Likaledes finns en minnessten för insatserna utanför Strömstad 1718.

Det hade känts rättvist om Balzar von Dahlheim fått njuta ett gott liv under pensioneringen efter de insatser han utförde för Sverige. Den största bragden utförde han förmodligen vid Baggensstäket 1719 då han troligtvis räddade Stockholm från ryssarnas brandskattning och plundring.

Han har erhållit Svärdsorden och två minnesstenar har rests för att hedra hans insatser. Såhär i ett sammandrag - vilket oerhört innehållsrikt liv från 1669 till 1756!

Sidans topp >>

1733dalaro.jpg

Skrivelse 1733. Balzar von Dahlheim söker tjänst som Kommendant vid Dalarö fästning. Svaret blev - nej!

galar.jpg

Exempel på en galär. Detta är en av de största modellerna. 200 mans besättning och stridsfolk

idefjorden.jpg

Minnessten vid Idfjorden öst Strömstad där Balzar von Dahlheim ledde arbetena med att släpa tolv galärer över land från Strömstad till Idefjordens inre år 1718.

Nedan en förstoring av texten på stenen som ses ovan.

Idefjorden-foerstoring.jpg

Därefter genomfördes överraskande anfall i ryggen mot den norska flottan som vaktade Idfjordens mynning. Detta var upptakten til KarlXII anfall in i Norge 1718.

Här är monument vid Baggensstäket med inskription "Med Gud till seger". 

Monumentet kan ses av båtfarare utefter  kanalen och minner om ansträngningarna här för knappt 300 år sedan.

DSC00288.JPG

Besök gärna minnesplaten och skänk hjälten Balzar von Dahlheim en god tanke!

Minnesskrift över hjälten vid Baggensstäket 1719. Denna skrift lästes vid hans begravningsakt i Riddarholmskyrkan 1756. Skriften återfinns i orginal vid Kungl Biblioteket i Stockholm.

Gravtal-1756.jpg

Presentkort ...

Ge bort ett presentkort till:
- födelsedag,
- "slutajobbapresent",
- eller annat.

Fyra vandringar för 300 kronor.

Sven Norberg:
- Kontakta mig gärna  

  på tel 070 - 571 9532

Sven-Norberg-Stadsvandringar.jpg