Stadsvandring i Stockholm med Sven Norberg

Valdemar Atterdag intar Gotland år 1361 - en spännande stads-vandring/berättelse

Läget i norra Europa - Gotlands betydelse

Textenunder utarbetning

Läget på Gotland. Befolkningen i Visby kontra befolkningen på landsbygden

Texten under utarbetning

Kung Valdemar landstigen på Gotland

Textenunder utarbetning

Slaget Ajungsbro och på Fjäle myr på södra ön

Tyska legoknektar samt danska soldater följer den snåriga skogen och ut på den dåtida myren där gotländska bönder väntar på strid. Bepansrade legoknektar mot bondeuppbåd. Utgången var given.

Slagfaelt-Fjaele-myr.jpg

Slaget vid Visby

Texten under utarbetning

Vad hände sedan?

Texten under ut

Välkommen!

Sidans topp >>

Sten-Ajmundsbro.jpg

- "Till minnet av Gutar som här värjde sin hembygd 1361".

Stenen restes 1961 vid Ajmundsbro. Svensk historia hålls levande!

Ajmundsbro.jpg

Ajmundbro - med ån som dränerar Fjäle myr.

Slagfaeltskarta.jpg

Slagfältskartor som beskriver slaget på Fjäle myr finns uppsatta vid den huvudsakliga drabbningsplatsen.

Fler bilder kommer

Föredrag

Stadsvandringen kan också göras inomhus. Se fina bilder och lyssna på en trevlig guide!

Ett uppskattat avbrott i konferensen eller en trevlig kvällsaktivitet för föreningen.

Se också mina monologteatrar!

Sven Norberg:
- Kontakta mig gärna  

  på tel 070 - 571 9532

Sven-Norberg-Stadsvandringar.jpg