Stadsvandring/Teater med Sven Norberg

Valdemar Atterdag intar Gotland år 1361

När? Se i

-  "Tider" i menyn,

-  aktuella tidningar i Visby,

  

Läget i norra Europa - Gotlands betydelse

Sverige har en ny kung sedan 1320-talet - kung Magnus. Han är inte populär bland folket. Skulderna 

för landet är stora, bl a ett stort lån av Påven i Vatikanen. I Danmark har kung Kristoffer eftertätts av sin son Valdemar. Kung Valdemar vill på sikt skapa ett Östersjövälde.

Läget på Gotland. Befolkningen i Visby kontra befolkningen på landsbygden

På 1200-talet kommer handelsföreningen Hansan till Visby och handelsinriktade Visbybor och inflyttade utlänningar, främst tyskar, bildar Hanseaterna i Visby.

Hanseaterna utestänger landsbygdens handelsmän att bedriva handel utomlands. 

Visbyborna bestämmer att bygga en mur runt staden för att skydda den rika staden. Man genomför dessutom skattetvång för bönderna att föra in varor från landsbygden till Visby.

Inbördeskrig mellan stad ocg landsbygd bryter ut år 1288. Staden Visby vinner kriget.

Kung Valdemar landstigen på Gotland

År 1360 tar Danmarks kung Valdemar Halland, Skåne och Blekinge från Sverige. Ett hårt slag för Sverige som förlorar skatteutkomsten från det rika Skåne.

I juni 1361 tar Valdemar som nu också kallar sig Atterdag - åter dag - Öland. Vägen mot Gotland ligger nu öppen. Östersjöväldet håller på att skapas.

Slaget Ajungsbro och på Fjäle myr på södra ön

Ajmundsbro.jpgValdemar Atterdag genonför landstigning med 25 - 30 skepp den 22 juli 1361 på södra kusten öster om Karlsöarna.

Gutarna som håller utkik tänder vådkasen och snart är hela Gotland larmat att fienden landstiger.

Ett första slag står vid träbron övr Sudertingsån vid Ajmundsbro. 

Den danska hären med tyska legoknektar och danska soldater gör en kringgående rörelse åt öster ut på denSten-Ajmundsbro.jpg 

angränsande Fjäle myr där det andra slaget står.

Bepansrade legoknektar mot bondeuppbåd. Utgången är given. Hundratals bönder dödas.

Minnesstenen vid Ajungsbro får inskriptionen -

"Till minnet av Gutar som värjde sin hembygd 1361".

Slaget vid Visby

Danskarnas marsch går mot Visby där 2000 gotländska bönder väntar utanför murarna. Men var är staden pibågsskyttar på murkrönet?

Vid Valdemar Atterdags anfall mot stadsportarna faller bönderna i ett regn av danska pilar. De svenska vapnen når inte fram.

Gotlänningarna blir formligen nermejade. 1800 bönder blir nedklubbade i en människoslakt utan motsvarighet. Hjälpen från folket inanför murarna uteblir!

Massbegravning sker vid Solberga nunnekloster i fem stora gravar. Nedkastade människolik, i stor oreda.

Ett kors reses senare på klosterkyrkogården till minne av den ojämna kampen. Inskriptionen lyder:

I Herrens år 1361 den 27 juli,

Föllo framför Visby portar,

I danskars händer,

De här begravda gutarna,

Bed för dem.

20190603_134756.jpg

Vad hände sedan?

Gotland förblir danskt i cirka 300 år fram till freden i Brömsebro år 1645.

Felaktig beskrivning i tavla

En tavla föreställande tre tunnor som ska fyllas av visbybirna med guld och smycken målad av Carl Gustav Hellqvist äger ingen sanning utan är en skröna från nationalismens 1880-tal.

Jag visar inte tavlan här i bild eftersom det bara ger felaktig information. Tyvärr kan den ses i olika skrifter och infosidor alltför ofta. Synd!

Välkommen till en historisk och intressant vandring!

Sidans topp >>

Föredrag

Ett uppskattat avbrott i konferensen eller en trevlig aktivitet för föreningen.

Teater

Min teater om paret på Muramaris Ellen och Johnny Roosval är populär. Jag kommer till er och spelar.

Läs mer undr menyn

Som berusad av din närhet

Sven Norberg:
- Kontakta mig gärna  

  på tel 070 - 571 9532

Sven-Norberg-Stadsvandringar.jpg