Stadsvandring/Teater med Sven Norberg

Stadsvandring

- Renässans och

  barock

Många frågor reser sig när vi tittar på Stockholms vackra stenhus och palats från 1600-talet. Varför byggdes så många av just dessa byggnader under 1600-talet? Vilka var arkitekterna? Vilka var personerna som hade sådana resurser att åstadkomma dessa mästerverk?

På 1500-talet och tidigt 1600-tal bestämmer murmästarna hur fastigheterna ska byggas. Planlösning, dörrportal, fönster, tegel eller slammad muryta - allt enkelt och funktionellt. Inte mycket utsmyckning. Den sk "murmästararkitekturen" var förhärskande.

Trappgavelarkitektur

Två skolade arkitekter från kontinenten kommer till Sverige på 1630-talet - Kristler och Pantern. Dessa herrar lanserar byggnader i rött tegel eller i rött slammat murverk. Portaler görs utsirade och är påkostade.

17-Ren-Schantska-huset-2.jpgGavelrösten utsmyckas med sirligt utformade ornament i den lättbearbetade sandstenen. Den för Sverige nya stilen kallas senrenässans eller tysk-holländsk trappgavelarkitektur. Jag visar exempel på och berättar om byggnader i denna stilart.

Den franske arkitekten Simon de la Vallée med sin som Jean de la Vallée kommer till Sverige på sent 1630-tal.

Barock

Nikodemus Tessin d.ä. har varit här ett tag och arbetat för Axel Oxenstierna. Dessa arkitekter tar Sverige ur renässansen och in i den nya stilen som var rådande på kontinenten - barocken.

160-Bar-Riddarhuset.jpgKolonner, pelare, pilastrar och frontoner utformade som tempelgavlar. Barocken ser sitt första ljus i Sverige.

Nikodemus Tessin d.y. tar Sverige ytterligare ett steg in mot europeisk arkitektur i och med byggandet av Kungliga Slottet efter Tre Kronors brand 1697.

Följ med på en Arkitekturstadsvandring där jag berättar om den då nya framväxande arkitekturen - renässansen och barocken. Vi ser på byggnader och byggnadsdetaljer på Stadsholmen från 1600-talet fram till i början av 1700-talet - senrenässans och barock.

Den här vandringsturen kan väl vara trevlig! Jag berättar - Du upplever och fantiserar!

Välkommen till vandring!

Sidans topp >>

120-Praestgatan.jpg

Murmästararkitektur. Enkelt och funktionellt för borgare i staden. Utan krav på pompa och ståt.

18-Ren-Schantska-huset.jpgSchantzska huset till vänster är ett lysande exempel på den nordeuropeiska renässansen - arkitektur från Tyskland och Holland under 1640-talet.

Ny stilepok inleds och de som har pengar går före med det nya. 

Adeln och de rikaste köpmännen visar vägen.

Kristinas-aereport.jpgDrottning Kristinas Triumfbåge som uppfördes till hennes Drottning-installation 1650 och räknas som året då renässans övergår till barock.

165-Bar-Riddarhuset.jpgRiddarhuset är

ett imponerande 

steg på vägen till barocken.

Riddarhuset har 

bevarats  genom 

århundradena och ser precis lika dant ut som när det byggdes i mitten på 1600-talet.

DSC03667.JPGBarockens höjdpunkt torde väl vara Kungliga slottet. Allt som Nikodemus Tessin d.y. skapade här är genomtänkt in i minsta betydelse. Allt har dessutom en allegorisk betydelse.

Slottets fyra sidor är skapade mot det bakomliggande innehållet.

Kungens sida, drottningens sida, deras gemensamma festsida och den världsliga sidan. Imponerande!

Kom på vandringen så berättare jag detta och massor med annat intressant som man måste få farklarat för sig för att se!

Välkommen!

Föredrag

Stadsvandringen kan också göras inomhus. Se fina bilder och lyssna på en trevlig guide!

Ett uppskattat avbrott i konferensen eller en trevlig kvällsaktivitet för föreningen.


Sven Norberg:
- Kontakta mig gärna  

  på tel 070 - 571 9532

Sven-Norberg-Stadsvandringar.jpg