Stadsvandring/Teater med Sven Norberg

Levnadsteckning

Baltzar von Platen - hans liv och livsverk Göta kanal

Nutidens syn på Baltzar von Platen

"Om man ska försöka utskilja några få personer som format den svenska historien på tidigt 1800-tal är kanalbyggaren, statsrådet, sjömilitären och riksståthållaren Baltzar von Platen utan tvekan en av dem.

Han genomförde det väldiga Göta Kanal-projektet. Han tillhörde en inre krets som stod kungamakten nära och tog aktiv del i svensk politik.

baltzar-von-platen.jpg Han blev en av 1809 års män, den grupp av höga ämbetsmän och herrar som efter statvälvningen formade ett nytt Sverige och valde tronföljare. Han var nyckelperson i formandet av unionen mellan Sverige och Norge.

Han bidrog starkt till den svenska industrialismens födelse genom att anlägga Motala verkstad. Han arbetade för att reformera det svenska försvaret.  Karlsborgs Fästning tillkom på Platens initiativ.

- "Baltzar von Platen var också en pliktmänniska som självuppoffrande slet ut sig i rikets tjänst och aldrig sade nej när kungen kallade på honom, hur otacksam eller svår uppgiften kunde vara".

(Utdrag ur verket Göta Kanal av Willy Svan)

Adelssläkt från Rugen

Baltzar von Platen, född 1766 och son i en framträdande adelsätt från ön Rugen vid Stralsund i svenska Pommern. Familjen flyttar till Skåne 1778 och von Platen börjar på kadettskola i Karlskrona 13 år gammal för att utbilda sig till sjöofficer.

Efter slaget i Hogland 1788 sitter von Platen fängslad i Ryssland under två långa år.

von Platen blir jordbrukare

DSC03766.JPGEfter begärt avsked från Flottan med Kommendörs grad köper von Platen 1798 ett stort jordbruk, Frugården på Vänersnäs, och blir mönsterbonde och affärsman.

Baltzar von Platen gifter sig år 1800 med 

grosshandlardottern Hedvig Elisabeth Ekman och lever i ett lyckligt äktenskap. De fostrar tillsammans tre barn.

Kanaltankar

Von Platen ser många fördelar med en kanal som förbinder Östersjön och Vänern och vidare till Västerhavet. Han bedömer att transportbehovet kommer att öka drastiskt då Sverige nås av industrialismen.

Skyddade omgrupperingar av den svenska flottan mellan öster- och västerhav anses också betydelsefulla då vägen över Öresund inte alltid anses säker.

Ute i Europa genomförs stora kanalprojekt vilket visar utvecklingens väg.

Sidans topp >>

Kanalen byggs

Avhandling.jpgEn livsidé föds och kommer till utförande.

År 1806 utger von Platen sin stora skrift "Afhandling om Canaler genom Sverige med särskilt avseende å Weners sammanbindande med Östersjön".

Engelsk expertis, Thomas Telford, överser von Platens planering, kanalsträckning, nivåer och slussar.

Efter mycket hård mangling genom beslutsinstanser fattar Riksdag och Konung beslut 1810 att Göta Kanal ska byggas. (Bilden nedan visar Forsviks gamla bro.)

Kanalen färdig 1832

DSC04465.JPGProjektet Göta Kanal behandlas i Sveriges Riksdag ett antal gånger under byggnationstiden.

Den ursprungliga planen avseende ekonomin håller inte utan tilläggsanslag måste ges ett flertal gånger.

Planerad byggkostnad 

på 1,6 miljoner riksdaler slutar på en faktisk slutkostnad på över 15 miljoner riksdaler. 

En oerhörd ekonomisk påfrestning för staten Sverige vid den tiden 1820-1830-talet.

Baltzar von Platen åtnjuter kung Karl XIV Johans stöd och förtroende. Kungen utser på hösten 1827 Baltzar von Platen till Riksståthållare i unionsstaten Norge.

Den 6 december 1829 avlider dock Baltzar von Platen efter en turbulent tid i Norge. Von Platen ges en i det närmaste statsmannabegravning och får vila i den monumentlika graven vid kanalstranden i Motala.

Kanalen invigs i sin helhet 1832, tre år efter von Platens bortgång.

Betydelse

Ett livsverk fullbordas men tiden går fort på uppfinningarnas 1800-tal. På 1860-talet står Västra, Östra och Södra stambanan färdig och Statens Järnvägar har bildats. Det tar 14 timmar att åka tåg mellan Stockholm och Göteborg.

Idag är Göta Kanal en turistattraktion av största betydelse. Passagerarfartyg och nöjesbåtar navigerar i kanalen och många cyklister och bussresenärer ser kanalen från landsidan. Kommersen blomstrar.

DSC03773.JPGPå bilden till vänster syns ekarna på gårdsplanen vid von Platens Frugården. Visst måste de ha funnits där under kanal-skaparens levnad.

Tänk om träd kunde berätta!

Ett löfte av kanalfarare

Till slut - lova mig en sak. När Ni besöker/går/seglar förbi Baltzar von Platens grav vid Motla, böj hedrande på nacken och tänk på Esaias Tegnérs ord som sjöngs vid begravningen

Mannen med det fasta sinnet,

Med sin Romarviljas makt,

Tillhör nu allenast minnet,

Som vet mer än det sagt.

Levande han aldrig sviktat,

Därför död han vile tryggt,

Vid de vågor, själv han diktat,

På den strand han själv har byggt.

Ring mig

Ring mig och prata Baltzar von Platen och Göta kanal.

Jag har spelat pjäsen i Söderköping, Bergs slussar, Borensberg, Motala,   Armémuseum i Stockholm samt Marinmuseum i

Karlskrona.

Jag kommer gärna och spelar teatern hos Er!

Sven Norberg:

- Kontakta mig  

  på tel 070 - 571 9532

sven11-2.jpg